Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med delegation från OECD

Stockholm, 4 oktober 2016

Harry Flam, Joakim Sonnegård och Niklas Frank.