Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med delegation från finansutskottet i Österrikes parlament

Stockholm, 23 maj 2017

Joakim Sonnegård och Hannes Jägerstedt