Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med Alon Etkin från Israeliska finansdepartementet om Finanspolitiska rådet och dess arbete, 28 september 2010.
Eva Oscarsson och Erik Höglin Bilder