Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Framförande av Finanspolitiska rådets slutsatser om sjukförsäkringsreformen vid ett seminarium anordnat av sjukförsäkringsutredningen, 6 december 2010.
Laura Hartman BilderPDF