Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Föreläsning för påbyggnadskursen i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Uppsala, 20 februari 2020

Joakim Sonnegård

PresentationPDF