Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Föreläsning för grundkursen i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Södertörns högskola, Stockholm, 16 oktober 2013

Joakim Sonnegård PresentationPDF