Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Föredragning om , ekonomiska krisen för D.D.M.M. Konungen och Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan, Handelshögskolan, 16 mars 2009.

Lars Calmfors Bilder