Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Anförande vid LO:s seminarium "Sätter EU stopp för den svenska modellen? - Konsekvenser av EU-kommissionens förslag till ekonomisk styrning"

Stockholm, 18 mars 2011

Lars Calmfors BilderPDF