Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Anförande om Finanspolitiskt handlingsutrymme - internationella och svenska erfarenheter, Vårkonferensen, Norges Handelshøyskole, Bergen, 1 juni 2010.
Lars Calmfors Bilder