Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Anförande om finanspolitisk och ekonomiskt samordning i EU, Riksdagens Finansutskott och EU-nämnd

Stockholm, 9 mars 2011

Lars Calmfors BilderPDF