Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

PRESSTRÄFF 16 MAJ 2016

Svensk finanspolitik 2016

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik publicerades den 16 maj. En pressträff hölls i samband med publiceringen. I rapporten diskuteras bland annat stabiliseringspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket, långsiktig hållbarhet, regeringens arbetslöshetsmål, asylinvandring och integration på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, ekonomisk jämställdhet, infrastrukturinvesteringar och klimatpolitiken.

PressmeddelandePDF

Rådets presentationPDF