Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

PRESSTRÄFF 16 MAJ 2011

Finanspolitiska rådets rapport 2011
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 16 maj. Rapportens huvudvikt ligger på de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. Andra frågor som behandlas är konjunkturbedömning, finansiell stabilitet, skatter och utbildning. I samband med publiceringen hölls en pressträff.

Ladda hem
PressmeddelandePDF
PresentationPDF