Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 8 JUNI 2015

Underlagsrapporter - Studier i finanspolitik 2015

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Dessa rapporter, som publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik, utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnade rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuterades.

Maria Börjesson (docent i transportsystemanalys vid KTH) och Jonas Eliasson (professor i transportsystemanalys vid KTH) presenterade rapporten Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringarPDF, som kommenterades av Lars Hultkrantz (professor i nationalekonomi vid Örebro universitet).

Giancarlo Corsetti (professor i makroekonomi vid Cambridge university) presenterade rapporten Fiscal Multipliers: Lessons from the Great Recession for Small Open EconomiesPDF, som kommenterades av Steinar Holden (professor i nationalekonomi vid universitetet i Oslo).

Maria Börjesson och Jonas Eliassons presentationPDF
Lars Hultkrantz presentationPDF
Giancarlo Corsettis presentationPDF
Steinar Holdens presentationPDF