Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 3 JUNI 2010

Underlagsrapporter I
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2010 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 3 respektive 9 juni. Konferensen den 3 juni behandlade följande rapporter:

Michael Bergman: Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten?

Läs rapportPDF

Michael Bergman: Har finanspolitik omvända effekter under omfattande budgetsaneringar? Den svenska budgetsaneringen 1994-1997

Läs rapportPDF
Bergmans presentationPDF
Anders Vredins kommentarerPDF

Huixin Bi och Eric M. Leeper: Sovereign Debt Risk Premia and Fiscal Policy in Sweden

Läs rapportPDF
Bis presentationPDF
Per Krusells kommentarerPDF

David Dreyer Lassen: Fiscal Consolidations in advanced industrialized democracies: Economics, Politics, and Governance

Läs rapportPDF
Dreyer Lassens presentationPDF
Göran Hjelms kommentarerPDF

Läs inbjudan och program.PDF

Bilder från konferensen

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild