Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferens 29 januari 2008

Fiscal policy and labour market reforms
Finanspolitiken står inför stora framtida utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. Därför har de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet blivit en central fråga i alla utvecklade länder. En strategi för att klara de kommande utmaningarna är ett finanspolitiskt ramverk med tydliga mål och regler. En annan strategi är att genom arbetsmarknadsreformer försöka säkerställa en hög sysselsättning. Den nuvarande ekonomiska politiken i Sverige följer båda dessa linjer. Detta väcker ett antal frågor: Hur ska lämpliga långsiktiga mål för statsskulden utformas? Vilken roll bör finanspolitiken spela för stabiliseringen av konjunktursvängningar? Hur ska finanspolitiken bäst föras i situationer med stor osäkerhet om effekterna av arbetsmarknadsreformer och konjunkturutveckling? I vilken utsträckning bidrar de svenska arbetsmarknadsreformerna till högre sysselsättning?

På konferensen diskuterar ledande internationella forskare de grundläggande principerna för en god finanspolitik. Anförandena grundas på arbeten som utförs för Finanspolitiska rådets räkning. Konferensens syfte är att sprida kunskap och bidra till debatt om den svenska finanspolitiken.

Vidare information om konferensenPDF

Anförandena

Alan Auerbach, "Long-term objectives for government debt" UppsatsPDF BilderPowerpoint
Comments by Kjetil Storesletten BilderPowerpoint

Roel Beetsma, "A survey of the effects of discretionary fiscal policy" UppsatsPDF BilderPowerpoint
Comments by Lars E O Svensson BilderPowerpoint

Frederick van der Ploeg, "Prudent budgetary policy with uncertain revenues, investment and labour market reforms" UppsatsPDF BilderPowerpoint
Comments by John Hassler BilderPowerpoint

Jörgen Elmeskov, "The speed with which labour market reforms work - lessons from international experience" BilderPowerpoint

Anders Forslund, "Den svenska jämviktsarbetslösheten - en översikt" UppsatsPDF BilderPowerpoint
Comments by Bertil Holmlund BilderPowerpoint