Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 18 JUNI 2012

Underlagsrapporter 2012
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Sedan våren 2011 ingår i rådets uppdrag att även "analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort och lång sikt". Rådet gav under hösten 2011 några forskare i uppdrag att analysera ett antal fördelningspolitiska frågeställningar vilket mynnade ut i tre underlagsrapporter. Vid seminariet presenterades och diskuterades dessa.

Inbjudan till konferensenPDF
Lars Jonungs inledande och avslutande presentationPDF

Jesper Roine: Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?
Läs rapportenPDF
Roines presentationPDF
Andreas Berghs kommentarerPDF

Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö: Inkomstfördelningen bland pensionärer
Läs rapportenPDF
Wadensjös presentationPDF

Daniel Waldenström: Regeringen och ojämlikheten: Granskning av regeringens fördelningspolitiska redogörelser, 1992-2011
Läs rapportenPDF
Waldenströms presentationPDF
Anders Björklunds kommentarerPDF