Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 17 MAJ 2011

Finanspolitiska rådets rapport 2011
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 16 maj. Rapportens huvudvikt ligger på de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. Andra frågor som behandlas är konjunkturbedömning, finansiell stabilitet, skatter och utbildning. I samband med publiceringen av rapporten anordnade rådet en konferens den 17 maj.

Rapporten presenterades av Lars Calmfors, Lars Jonung och Helena Svaleryd. Inbjudna kommentatorer var John Hassler (professor i makroekonomi vid Stockholms universitet), Sixten Korkman (VD för det finska näringslivets forskningsinstitut ETLA) och Karin Pettersson (politisk chefredaktör på Aftonbladet).

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars CalmforsPDF
Lars JonungPDF
Helena SvalerydPDF

Kommentarer
John HasslerPDF
Sixten KorkmanPDF
Karin PetterssonPDF

Övrigt
InbjudanPDF