Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 16 MAJ 2013

Finanspolitiska rådets rapport 2013
Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik publicerades den 15 maj. Rapporten behandlar bland annat regeringens prognoser, överskottsmålet, bolagsskattesänkningen, klimatförändringar och fördelningsanalys.

Den 16 maj anordnade rådet en konferens, där rapporten presenterades av Lars Jonung, John Hassler, Anders Björklund, Eva Lindström och Irma Rosenberg. Rapporten kommenterades av Jens Henriksson (VD NASDAQ OMX Stockholm), Daniel Waldenström (professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet) och Tytti Yli-Viikari (Överdirektör vid Statens revisionsverk i Helsingfors). Konferensen avslutades med frågor från publiken.

Rådets presentationPDF
Daniel Waldenströms presentationPDF
Tytti Yli-Viikaris presentationPDF

Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild