Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferens 16 maj 2008

Finanspolitiska rådets rapport 2008
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 15 maj. I samband med detta anordnade rådet en konferens den 16 maj.

Finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors och ledamot Laura Hartman presenterade rapporten. Rapporten kommenterades av Dan Andersson (chefsekonom LO), Lars Heikensten (ledamot Europeiska revisionsrätten) och Assar Lindbeck (professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet). Diskussionen leddes av Stefan Lundgren (VD SNS).

Vidare information om konferensenPDF

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars Calmfors BilderPowerpoint
Laura Hartman BilderPowerpoint

Kommentarer
Lars Heikensten BilderPowerpoint
Assar Lindbeck
Dan Andersson BilderPowerpoint

Moderator
Stefan Lundgren