Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 15 MAJ 2012

Finanspolitiska rådets rapport 2012
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 14 maj. Rapportens huvudvikt ligger på de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. I samband med publiceringen av rapporten anordnade rådet en konferens den 15 maj.

Rapporten presenterades av Lars Jonung, John Hassler och Helena Svaleryd. Inbjudna kommentatorer var Peter Englund (professor i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm), Jörgen Holmquist (f.d. generaldirektör vid Europeiska Kommissionen) och Irene Wennemo (fil. dr., huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen).

Anförande Finanspolitiska rådet
BilderPDF

Kommentarer
Peter EnglundPDF
Irene WennemoPDF

Övrigt
InbjudanPDF

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild