Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferens 11 juni 2009

Underlagsrapporter II
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2009 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 2 respektive 11 juni. Konferensen den 11 juni behandlade tre underlagsrapporter:

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?
Oskar Nordström Skans, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. BilderPDF
Kommentator: Per Skedinger, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. BilderPDF
Läs underlagsrapportPDF

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. BilderPDF
Kommentator: Helena Svaleryd, fil. dr. i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. BilderPDF
Läs underlagsrapportPDF

Arbetsmarknaden för de äldre
Gabriella Sjögren Lindquist, fil. dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet. BilderPDF
Kommentator: Agneta Kruse, fil. dr. i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Läs underlagsrapportPDF

Läs inbjudan till konferenserna härPDF.